επικοινωνία

  • επικοινωνία

άμεση επαφή

τηλέφωνο
διεύθυνση
Β. Ηρακλείου 21, Θεσσαλονίκη
Κλινική Κυανούς Σταυρός
Βιζύης και Βύζαντος 1, Θεσσαλονίκη
Γ. Μαμέλη 6Α, Κομοτηνή
ωράριο

Ιατρείο Θεσσαλονίκης

ΔΕΥ: Απόγευμα

Κλινική Κυανούς Σταυρός

ΤΡΙ - ΤΕΤ: Πρωί - Απόγευμα

Ιατρείο Κομοτηνής

ΠΕΜ - ΠΑΡ: Πρωί - Απόγευμα

  • Βασ.Ηρακλείου 21, Θεσσαλονίκη
     6945-743441

  • Γεωργίου Μαμέλη 6Α, Κομοτηνή
     6945-743441