υπηρεσίες

Τενοντομεταθέσεις


Οι τενοντομεταθέσεις είναι οι μεταφορές -χειρουργικά-  υγιών και λειτουργικών τενόντων σε θέσεις άλλων τενόντων που για κάποια αιτία (τραυματισμοί, χρόνιες βλάβες των νεύρων) έχουν απωλέσει τη λειτουργία τους. Είναι συχνότερες στο άνω άκρο αλλά δεν είναι σπάνιες και στο κάτω άκρο(πχ. σε περιπτώσεις πτώσης του άκρου ποδός). Στο άνω άκρο συχνότερες είναι οι τενοντομεταθέσεις για βλάβες του κερκιδικού νεύρου χωρίς όμως να είναι σπάνιες οι τενοντομεταθέσεις για βλάβες του μέσου ή του ωλενίου νεύρου. Πρόκειται για επεμβάσεις εξειδικευμένες που καλό είναι να εκτελούνται από χειρουργούς με εκπαίδευση στον συγκεκριμένο τομέα.