υπηρεσίες

  • υπηρεσίες
  • Παθήσεις και κακώσεις τενόντων, Τενοντίτιδες, Επικονδυλίτιδες

Παθήσεις και κακώσεις τενόντων, Τενοντίτιδες, Επικονδυλίτιδες


Οι τενοντίτιδες του άνου άκρου είναι πολύ συχνές παθήσεις και αφορούν κυρίως την τενοντίτιδα του τένοντα του υπερακανθίου στον ώμο, την τενοντίτιδα των εκτεινόντων τενόντων του καρπού(γνωστότερη ως έξω επικονδυλίτιδα ή αγκώνας των τενιστών) καθώς και τις στενωτικές τενοντίτιδες των καμπτήρων των δακτύλων (εκτινασσόμενος δάκτυλος) ή και των εκτεινόντων τενόντων των δακτύλων(πχ. το σύνδρομο De Quervain).

Οι παθήσεις σε αρχόμενα στάδια μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά με ξεκούραση, τροποποίηση των δραστηριοτήτων, φαρμακευτική αγωγή.Σε πολλές περιπτώσεις εφαρμόζεται η τοπική έγχυση κορτιζονούχου διαλύμματος στην περιοχή της φλεγμονής. Τα τελευταία χρόνια και σε επιλεγμένες περιπτώσεις εφαρμόζεται ή έγχυση βιολογικών παραγόντων PRP (platelet rich plasma). Στη μέθοδο αυτή μετά από συλλογή περίπου 10ml αίματος από τον ασθενή και μετά από φυγοκέντρηση του αίματος κατά την οποία απομακρύνονται τα ερυθρά αιμοσφαίρια, προκύπτει διάλυμμα το οποίο είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια (τα κύτταρα δηλ. που είναι υπεύθυνα για τηνπήξη του αίματος). Το διάλυμμα αυτό ενίεται στην περιοχή της φλεγμονής με πολλές φορές θεαματικά αποτελέσματα.