υπηρεσίες

  • υπηρεσίες
  • Κατάγματα των οστών του αγκώνα σε ενήλικες

Κατάγματα των οστών του αγκώνα σε ενήλικες


Τα συνηθέστερα κατάγματα της άρθρωσης του αγκώνα είναι τα κατάγματα κεφαλής κερκίδας, τα κατάγματα ωλεκράνου και τα κατάγματα του κάτω τμήματος του βραχιονίου οστού. Εφόσον είναι απαρεκτόπιστα αντιμετωπίζονται συντηρητικά με εφαρμογή γύψων ή ναρθήκων ανάλογα με τον τύπο του κάθε κατάγματος ή ακόμη και με άμεση κινητοποίηση όπως στα απαρεκτόπιστα  κατάγματα κεφαλής κερκίδας.